Įstatai

Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos įstatai įregistruoti Juridinių asmenų registre 2008 m. rugpjūčio 8 d.  Įstatų tekstas.

*Pastaba: 2016 m. vasario 17 d. visuotinis LMBA narių susirinkimas nustatė LMBA nario metinį mokestį, kuris susideda iš dviejų dalių:

1) 8 bazinių socialinių išmokų dydžio fiksuota suma ir
2) Kintamoji dalis, kuri apskaičiuojama pagal LMBA narių savo lėšomis prenumeruojamas duomenų bazes. Ši suma kiekvienam LMBA nariui apskaičiuojama metų pradžioje už praėjusius metus, kai žinomos visos praėjusių metų prenumeratos taip:

  • Jei yra 2 ir daugiau prenumeruojančių institucijų, LMBA nario mokesčio kintamoji dalis sudaro 12 proc. prenumeratos kainos, bet ne daugiau, kaip 900,00 €
  • Jei yra tik 1 prenumeruojanti institucija, LMBA nario mokesčio kintamoji dalis sudaro 17 proc. prenumeratos kainos, bet ne daugiau, kaip 1 500,00 €

Naujai nustatyta LMBA nario mokesčio kintamoji dalis galioja tik naujoms prenumeratoms nuo 2017 m. sausio 1 dienos. Anksčiau pradėtoms prenumeratoms galioja 2010 birželio 1d. visuotinio LMBA narių susirinkimo nustatyta LMBA nario mokesčio kintamoji dalis.

2014 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 924 „Dėl socialinės išmokos dydžio patvirtinimo“ bazinės socialinės išmokos dydis nuo 2015 m. sausio 1 d. yra 38 eurai.