Projektai

 • 2016 metų rugsėjo 20 d. tarp Centrinės projektų valdymo agentūros ir LMBA buvo pasirašyta sutartis dėl projekto eMoDB.LT3: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai – trečiasis etapas (projekto kodas 01.1.1-CPVA-V-701-01-0001) įgyvendinimo. Projektas, kurio biudžetas 31 485 809, 91 €, bus įgyvendinamas nuo 2016-09-20 iki 2021-03-31. Daugiau informacijos
 • 2012 m. spalio mėn. LMBA kartu su Lietuvos mokslinės periodikos asociacija ir Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga dalyvavo Kauno technologijos universiteto projekte Atviroji prieiga jaunųjų mokslininkų akimis, kurį finansavo EIFL konsorciumas. Projekto metu buvo organizuoti seminarai (1 seminaras, 2 seminaras, 3 seminaras) ir vieša diskusija, skirti Lietuvos jauniesiems mokslininkams. Apie projektą.
 • 2012 metų gegužės 30 d. tarp Europos socialinio fondo agentūros ir LMBA buvo pasirašyta sutartis dėl eMoDB.LT2: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai - antrasis etapas (projekto kodas VP1-3.1-ŠMM-02-V-02-004) projekto įgyvendinimo. Projekto įgyvendinimo laikotarpis - 2012 05 30 - 2015 09 20. Bendras sutarties biudžetas: 29 323 910, 20 Lt. Iš jų 27 248 473, 92 Lt ES ir Lietuvos biudžeto lėšos, o 2 075 436, 28 Lt LMBA narių lėšos. Daugiau informacijos.
 • LMBA, kaip partneris, dalyvauja Lietuvos mokslo tarybos vykdomame projekte Duomenų bazė Lituanistika, kurį finansuoja Europos socialinio fondo agentūra (projekto kodas VP1-3.1-ŠMM-02-V-02-003). Projekto laikotarpis – nuo 2011-08-25 iki 2014-08-25.
 • LMBA, kaip partneris, dalyvauja Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacijos projete LiBiTOP: Lietuvos bibliotekų tinklo optimizavimo galimybių studija, kurį finansuoja Europos socialinio fondo agentūra (projekto kodas VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-005).
 • LMBA gavo EIFL konsorciumo grantą projekto Skatinkime atvirąją prieigą Lietuvoje įgyvendinimui. Projekto laikotarpis 2011 m. balandis - lapkritis.
 • LMBA, kaip partneris, dalyvauja Lietuvos mokslo periodikos asociacijos projekte Open Journal Systems – Lietuvos mokslo žurnalų plėtros galimybės, kurį finansuoja EIFL konsorciumas. Projekto laikotarpis – 2011 m. balandis - gruodis.
 • 2009 metų liepos 21 d. tarp Švietimo ir mokslo ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros ir LMBA buvo pasirašyta sutartis dėl eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai projekto įgyvendinimo. Projektas, kurio biudžetas 30 mln. Lt, bus įgyvendinamas 3 metus (nuo 2009-07-21 iki 2012-07-21). Daugiau informacijos.
 • LMBA laimėjo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos paskelbtą mokymo(-si) kurso Interneto ištekliai ir naujos bibliotekų paslaugos atnaujinimo paslaugų pirkimo konkursą. Projektas vyko nuo 2009 gegužės iki rugsėjo mėnesio projekto Bibliotekos pažangai rėmuose. Daugiau informacijos
 • LMBA laimėjo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos paskelbtą mokymo(si) kurso Interneto ištekliai ir naujos bibliotekų paslaugos parengimo ir dėstymo bei mokymo(si) kurso Interneto ištekliai bibliotekų lankytojams parengimo paslaugų pirkimo konkursą. Projektas vyko nuo 2008 liepos iki 2009 gegužės mėnesio projekto Bibliotekos pažangai rėmuose. Daugiau informacijos.
 • LMBA gavo Atviros visuomenės instituto programos Rytai-Rytai grantą Armėnijos bibliotekininkų ir IT specialistų stažuotei, susipažinti su elektroninių išteklių prenumeratos strategiją Lietuvoje, elektroninių bibliotekų kūrimo modeliais, atviros prieigos iniciatyva ir kt. 2008 m. kovo 15 - 23 d.
 • LMBA gavo eIFL.net konsorciumo grantą penktajai eIFL.net generalinei asamblėjai organizuoti (2005 spalio 28-29 d.). Apie renginį.
 • LMBA gavo Atviros visuomenės instituto Informacijos programos grantą seminarui Open Access Workshop (2005-10-27), kuris vyko penktosios EIFL generalinės asamblėjos metu. Apie renginį.
 • LMBA gavo Atviros visuomenės instituto grantą seminarui Open Access Scholarly Communication Workshop (2005 m. vasario 21-21 d.). Apie renginį.
 • LMBA gavo Atviros visuomenės instituto ir Atviros Lietuvos fondo programos Rytai-Rytai grantą Azerbaidžano ir Gruzijos bibliotekininkų stažuotei, kurios tikslas - susipažinti su elektroninės informacijos prenumeratos, kūrimo, reklamos bei panaudos bibliotekose ypatumais. 2004 m. lapkričio 4 - 13 d.
 • LMBA pirmininkė Emilija Banionytė išrinkta į projekto EIFL tarybą (nuo 2003 m.).
 • LMBA dalyvauja projekte EIFL projekto koordinatorė Lietuvoje - Aušra Vaškevičienė, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (nuo 2001 m.).
 • LMBA gavo Atviros visuomenės instituto grantą Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos infrastruktūros kūrimui (2002 - 2004).