eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai

Apie projektą

2009 metų liepos 21 d. tarp Švietimo ir mokslo ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros ir LMBA buvo pasirašyta sutartis dėl projekto eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai įgyvendinimo.

Projektas, kurio biudžetas 30 mln. Lt, įgyvendintas per 3 metus (nuo 2009-07-21 iki 2012-07-21). Jo metu:

 • parengti 10 naudojimosi elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais mokymo modulių; Plačiau. El. knyga
 • ugdyti 750 mokslininkų ir kitų tyrėjų, 250 studentų kompetencijas naudotis elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais bei 60 bibliotekininkų-duomenų bazių administratorių kompetencijas konsultuoti apie naudojimąsi duomenų bazėmis; Plačiau
 • užprenumeruoti 60 elektroninių mokslo duomenų bazių, įsigyti 5 elektroninius archyvus, bibliografinių nuorodų ir straipsnių tvarkymo įrankio licenciją bei programinės įrangos nuotolinei prieigai prie duomenų bazių turinio licenciją.

Pagrindinės veiklos

 

 • Mokslininkų ir kitų tyrėjų naudojimosi elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais ugdymo poreikio apimties ir sudėties mokslinis tyrimas 
 • Naudojimosi elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais mokymo modulių parengimas; Plačiau
 • Mokslininkų ir kitų tyrėjų kompetencijų naudotis elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais ugdymas; Plačiau
 • Studentų (magistrantų ir doktorantų) kompetencijų naudotis elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais (duomenų bazėmis) ugdymas; Plačiau
 • Bibliotekininkų-duomenų bazių administratorių kompetencijų konsultuoti apie naudojimąsi duomenų bazėmis ugdymas; Plačiau
 • Elektroninių mokslo duomenų bazių prenumerata;
 • Elektroninių archyvų įsigijimas;
 • Bibliografinių nuorodų ir straipsnių tvarkymo įrankio licencijos įsigijimas;
 • Programinės įrangos nuotolinei prieigai prie duomenų bazių turinio licencijos įsigijimas.

Darbo grupė

Marijos Molytės nuotrauka

Iš kairės į dešinę:
Projekto teisininkė - Inga Kondelevskytė (dirbo nuo 2009-08-03 iki 2009-12-15)
Projekto duomenų bazių specialistės asistentė (sėdi) - Jevgenija Ševcova
Projekto vertėja (stovi) - Džemilija Stogienė 
Projekto vadovė - Emilija Banionytė
Projekto finansininkė - Genovaitė Šablauskienė
Projekto duomenų bazių specialistė - Aušra Vaškevičienė
Projekto vadybininkė - Dalia Dlugoborskytė-Budrienė
Projekto mokymų vadovė - Rima Klusovskienė (dirbo nuo 2009-10-01 iki 2011-02-28)

Projekto teisininkas - Valdas Kavaliauskas (nuotraukoje nėra)
Projekto IT specialistas - Dainius Bružė (nuotraukoje nėra)