eMoDB.LT2: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai - antrasis etapas

2012 metų gegužės 30 d. tarp Europos socialinio fondo agentūros ir LMBA buvo pasirašyta sutartis dėl projekto "eMoDB.LT2: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai - antrasis etapas" (projekto kodas VP1-3.1-ŠMM-02-V-02-004) įgyvendinimo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2012 05 30 - 2015 09 20.

Bendras sutarties biudžetas: 29 323 910, 20 Lt. Iš jų 27 248 473, 92 Lt. ES ir Lietuvos biudžeto lėšos, o 2 075 436, 28 Lt. LMBA narių lėšos.

Projekto veiklos:

 • Naudojimosi elektroniniais mokslo duomenų ištekliais neformaliojo mokymo modulių atnaujinimas; Plačiau. El. knyga
 • Mokymo programos „Elektroniniai mokslo ištekliai” magistrantams ir doktorantams parengimas, recenzavimas ir užregistravimas;
 • Naudojimosi elektroniniais mokslo duomenų ištekliais atmintinių parengimas ir talpinimas internete; Plačiau
 • Tęstinis mokslininkų ir kitų tyrėjų naudojimosi elektroniniais mokslo duomenų ištekliais ugdymo poreikio apimties ir sudėties mokslinis tyrimas; (spausdinimui ant abejų lapo pusių)
 • Tarptautinių konferencijų elektroninių mokslo duomenų išteklių naudojimo skatinimui organizavimas; 1 konferencija, 2 konferencija
 • Mokslininkų ir kitų tyrėjų mokymų naudotis elektroniniais mokslo duomenų ištekliais organizavimas ir vykdymas; Plačiau
 • Studentų (magistrantų ir doktorantų) mokymų naudotis elektroniniais mokslo duomenų ištekliais organizavimas ir vykdymas; Plačiau
 • Bibliotekininkų mokymų naudotis ir konsultuoti apie elektroninius mokslo duomenų išteklius organizavimas ir vykdymas; Plačiau
 • Elektroninių mokslo duomenų bazių prenumerata; Plačiau
 • Bibliografinių nuorodų ir straipsnių tvarkymo įrankio prenumerata; Plačiau
 • Elektroninių knygų kolekcijų prenumerata/įsigijimas. Plačiau