eMoDB.LT3: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai - trečiasis etapas

2016 metų rugsėjo 20 d. tarp Centrinės projektų valdymo agentūros ir LMBA buvo pasirašyta sutartis dėl projekto „eMoDB.LT3: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai – trečiasis etapas“ (projekto kodas 01.1.1-CPVA-V-701-01-0001) įgyvendinimo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016 09 20 – 2021 03 31.

Bendras sutarties biudžetas: 31 485 809, 91 €. Iš jų 26 762 938, 42 € ES lėšos, o 4 722 871, 49 € LMBA narių lėšos.

Projekto santrauka:

  • Įgyvendinant projektą, bus užtikrinta prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo (SMART) veiklai būtina prieiga prie paklausių labiausiai cituojamų eMoDB. Numatyta užprenumeruoti 78 eMoDB, kurių didžioji dalis (21 eMoDB) yra universalios, 16-os turinys priskiriamas biomedicinos mokslams, 12-kos fiziniams mokslams, 11-kos humanitariniams, po 9 socialiniams ir technologijos mokslams. Įgyvendinant projektą bus automatizuotas eMoDB licencijavimas ir administravimas bei bus sukurtas savarankiškam mokymuisi virtualioje aplinkoje pritaikytas mokymo modulių komplektas. Mokslininkai ir kiti tyrėjai galės efektyviai naudotis eMoDB mokslo produkcijos kūrimo metu ir savo sukurtai mokslo produkcijai publikuoti.

Projekto uždavinys:

  • Užtikrinti MTEPI veiklai vykdyti reikalingų tarptautinių elektroninių mokslo duomenų bazių prieinamumą.

Projekto veiklos:

  • Sukurti automatizuotą elektroninių mokslo duomenų bazių licencijavimo ir administravimo informacinę sistemą;
  • Užprenumeruoti MTEPI veiklai vykdyti reikalingas tarptautines elektronines mokslo duomenų bazes;
  • Užtikrinti galimybes mokslininkams ir kitiems tyrėjams savarankiškai ugdyti gebėjimus naudotis tarptautinėmis elektroninėmis mokslo duomenų bazėmis.