Automatizuota elektroninių mokslo duomenų bazių licencijavimo ir administravimo informacijos sistema

Projekto eMoDB.LT3 laikotarpiu siekiama sukurti automatizuotą elektroninių mokslo duomenų bazių (toliau – eMoDB) licencijavimo ir administravimo informacijos sistemą (toliau Sistema), kurios pagalba LMBA ir LMBA narių duomenų bazių administratoriai galės valdyti ir administruoti elektroninių išteklių licencijavimo procesus.

Sistemos kūrimo laikotarpis: 2017-01-01 – 2018-12-31

Sistemos kūrimo etapai:
 

Sistemos kūrimo etapai

Laikotarpis
Sistemos planavimas /projektinių pasiūlymų aptarimas su LMBA nariais 2017 sausio-vasario mėn
Projektavimas / techninės specifikacijos parengimas 2017 vasario-kovo mėn.
Sistemos techninės specifikacijos aptarimas su LMBA nariais 2017 balandžio mėn.
Sistemos vartotojo sąsajos (angl. interface) ir stiliaus sukūrimas 2017 balandžio-gruodžio mėn.
Sistemos programavimo darbai 2017 gegužės mėn. – 2018 kovo mėn.
Diegimas/testavimas/klaidų ir netikslumų taisymas 2018 kovas-gegužė
Testavimo rezultatų aptarimas su LMBA nariais (patvirtinimas) 2018 gegužės mėn
Duomenų kopijavimas iš LMBA ir eLABa vidinių informacinių sistemų 2018 gegužės-birželio mėn.
Pradinių duomenų suvedimas 2018 birželio-rugpjūčio mėn.
Narių paskyrų kūrimas 2018 liepos mėn.
Interaktyvių pagalbos puslapių sukūrimas 2018 rugpjūčio-lapkričio mėn.
Narių registracija/sistemos testavimas 2018 liepos-rugsėjo mėn.
Sistemos įteisinimas pagal bendruosius elektroninės informacijos saugos reikalavimus 2017 spalio mėn. - 2018 lapkričio mėn.
Informacijos apie sukurtą sistemą sklaida 2018 rugsėjo-gruodžio mėn.
Sistemos veikimo priežiūra ir tobulinimas 2018 spalio-gruodžio mėn

 

Sukūrus Sistemą bus pasiekti tokie rezultatai:

 • Automatizuotas Asociacijos ir institucijų eMoDB išteklių valdymas:
  • Licencijavimo proceso stebėsena;
  • Persidengiančio eMoDB turinio nustatymas;
  • Automatizuota IP adresų patikra;
  • Statistinių ataskaitų gavimas SUSHI protokolo pagrindu;
  • Sistemos integravimas su eLABa/SFX.
 • Gaunama analitinė informacija, susijusi su eMoDB licencijavimu:
  • Finansinių ir statistinių duomenų lyginimas: vieno straipsnio kaina, vienam leidėjui mokami mokesčiai, įskaitant straipsnio, spausdinto atvirojoje prieigoje, paruošimo leidybai mokestį, panaudos ir FTE (t. y. studentų skaičius akademinėse institucijose arba registruotų suaugusių vartotojų skaičius kitose LMBA institucijose) koreliacija ir kt.;
  • Prenumeruojamų žurnalų palyginimas su Master Journal List (Clarivate Analytics) ir Scopus Source List sąrašais.
 • Užtikrinama nepertraukiama prieiga prie eMoDB:
  • Prieigos sutrikimų fiksavimas ir sprendimų vykdymo stebėsena.