„Duomenų bazė Lituanistika“

 

 Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija – projekto „Duomenų bazė Lituanistika“ partneris


Europos socialinio fondo agentūra ir Lietuvos mokslo taryba 2011 m. rugpjūčio 25 d. pasirašė tęstinio projekto Duomenų bazė Lituanistika (projekto kodas VP1-3.1-ŠMM-02-V-02-003) finansavimo ir administravimo sutartį. Projektas vykdomas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto VP1-3 „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę VP1-3.1-ŠMM-02-V „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas (mokslo duomenų bazės, el. dokumentai)“. Projekto trukmė nuo 2011 m. rugpjūčio 25 d. iki 2014 m. rugpjūčio 25 d.

Projekto partneriai – Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacija (LABA) ir Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija (LMBA). LMBA šiame projekte vykdys informacinio raštingumo mokymus tyrėjams ir studentams, kurie numatyti 2013 m. birželio – 2014 m. sausio mėnesiais.
Pagrindinis tęstinio projekto tikslas – tarptautinės mokslinės duomenų bazės Lituanistika (toliau – DB), kaupiančios ir skleidžiančios patikrintą, kokybišką informaciją apie Lietuvoje ir pasaulyje atliekamus lituanistinius mokslinius tyrimus, plėtotė.

Pagrindiniai projekto uždaviniai:

 1. sukaupti mokslinę informaciją lituanistikos tema, užtikrinant į DB patenkančių veikalų mokslinę kokybę;
 2. užtikrinti duomenų apie lituanistikos tyrimus išsamumą, integralumą, tarptautiškumą, viso teksto dokumentų sukaupimą ir kitus kriterijus, lemiančius DB kokybę;
 3. užtikrinti DB integraciją į tarptautinę mokslinės informacijos el. erdvę;
 4. užtikrinti DB ir lituanistikos kaip pasaulio žinijos dalies sklaidą;
 5. išsiaiškinti humanitarinių ir socialinių mokslų (toliau – HSM) vartotojų bendrųjų informacinių bei DB plėtros ir teikiamų paslaugų vartotojams poreikius;
 6. ugdyti HSM tyrėjų ir studentų el. informacijos valdymo kompetencijas;
 7. sukurti citavimo indeksą, leidžiantį taikyti bibliometrinius metodus, vertinant lituanistikos publikacijų ir jų citavimo indeksų tarpusavio sąryšius, citavimo struktūrą;
 8. užtikrinti DB legalumą, tęstinumą.

Pagrindinės projekto veiklos:

 1. Lituanistikos veikalų paieška, archyvavimas, įrašų parengimas veikalams, dvikalbių santraukų veikalams rengimas, prieigos prie bibliografinės informacijos ir reikšmingiausių viso teksto veikalų užtikrinimas;
 2. publikacijų ekspertinis vertinimas;
 3. duomenų perdavimas kitoms DB, patirties mainai su užsienio ekspertais;
 4. Lituanistikos portalo su šiuolaikiniais mokslinės komunikacijos įrankiais sukūrimas;
 5. HSM vartotojų poreikių tyrimas;
 6. informacinio raštingumo mokymai tyrėjams ir studentams (LMBA veikla);
 7. DB palaikymas, licencijavimas, programinės įrangos tobulinimas;
 8. DB įteisinimo dokumentų parengimas;
 9. projekto viešinimas.

Pagrindiniai rodikliai:

 • DB duomenys ir dokumentai: 20000 el. dokumentų;
 • Publikacijų santraukų rengimas, vertimas ir redagavimas: 14000 santraukų;
 • Publikacijų ekspertinis vertinimas: 15000 publikacijų;
 • Mokymai tyrėjams ir studentams: 250 tyrėjų ir 160 studentų.

Daugiau apie projektą www.minfolit.lt