Publikacijos

2015 2012 2009 2006 2003 2000  
2014 2011 2008 2005 2002 1999 
2013 2010 2007 2004 2001  

 

2015 metai

 • MANŽUCH, Z.; TAUTKEVIČIENĖ, G. Tęstinis mokslininkų ir kitų tyrėjų naudojimosi elektroniniais mokslo duomenų ištekliais ugdymo poreikio apimties ir sudėties mokslinis tyrimas [interaktyvus]. Vilnius, 2015. 189 p. [žiūrėta 2015 liepos 28 d.]. Prieiga per internetą <http://www.lmba.lt/sites/default/files/Tyrimo_eMoDB%20LT2_ataskaita.pdf>. ISBN 978-609-95149-3-2.
 • BANIONYTĖ, E.; VAŠKEVIČIENĖ, A. Elektroninės duomenų bazės - kasdienis mokslininko įrankis. Iš Mokslo Lietuva [interaktyvus], 2015 vasario 27 [žiūrėta 2015 kovo 5 d.]. Prieiga per internetą <http://mokslolietuva.lt/2015/02/elektronines-duomenu-bazes-kasdieninis-mokslininko-irankis>
 • MAČIŪTĖ, G. Nauja duomenų bazė muzikos mėgėjams: [Birštono viešoji biblioteka prenumeruoja NAXOS Music Library]. Iš Gyvenimas, 2015, saus. 17, p. 4.
   

2014 metai

 • TAUTKEVIČIENĖ, Gintarė; ŠARLAUSKIENĖ, Lina ir kt. Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos ištekliais: mokomoji knyga [interaktyvus]. Vilnius, 2014. Prieiga per internetą <http://www.lmba.lt/node/14473>. ISBN 978-609-95149-2-5
 • BANIONYTĖ, Emilija. Atradimai kitaip [pokalbis su LMBA pirmininke Emilija Banionitė; kalbėjosi Rolandas Maskoliūnas]. Iš Mokslas ir IT. LRT.LT [interaktyvus], 2014 gegužės 4 [žiūrėta 2014 gegužės 7 d.]. Prieiga per internetą <http://www.lrt.lt/naujienos/mokslas_ir_it/1/42466/atradimai_kitaip>.

2013 metai

 • Elektroninių duomenų bazių pristatymas. Iš Galvė, 2013, geg.31, p. 5. ISSN 1392-8066
 • DEGUTIS, Gintautas. Bibliotekos siūlo informaciją verslui : naujausių mokslinių tyrimų duomenys gali kainuoti dešimtis tūkstančių litų. Iš Verslo žinios [interaktyvus], 2013, bal.11, Nr.69 [žiūrėta 2014 sausio 4 d.]. Prieiga per internetą <http://laikrastis.vz.lt/index.php?act=mprasa&sub=article&id=61740>. ISSN 1392-2807.
 • BANIONYTĖ, Emilija. Ar knygai ir knygnešio dienai pakanka dėmesio?. Respublika, 2013, kovo 9-16, priedas "Tv Publika", P.1. ISSN 1392-5873.
 • RAILIENĖ, Birutė. Norintiems sužinoti - biografinės informacijos duomenų bazė. Iš Mokslo Lietuva [interaktyvus], 2013, vas. 7, Nr. 3(491) [žiūrėta 2014 sausio 4 d.]. Prieiga per internetą <http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/2012/2013/03/norintiems-suzinoti-biografines-informacijos-duomenu-baze>. ISSN 1392-7191.
 • TAUTKEVICIENE, Gintare; PETRIKAITE, Vilma, EIDUKEVICIUTE, Marija. Open Access from the Perspectives of Young Researchers. From Scienscominfo: Nordic-Baltic Forum for Scientific Communication [interaktyvus], 2013, vol. 9, no. 1 [žiūrėta 2013 m. lapkričio 10 d.]. Prieiga per internetą <http://www.sciecom.org/ojs/index.php/sciecominfo/article/view/6130/5257>. ISSN 1652-3202.

2012 metai

 • BANIONYTĖ, Emilija; TAUTKEVIČIENĖ, Gintarė. Information competence development for Lithuanian academic community. Information Literacy [interaktyvus], 2012, November,Vol.10, Nr.3 [žiūrėta 2012 m. lapkričio 19 d.]. Prieiga per internetą <http://libraryconnect.elsevier.com/articles/supporting-users-organizations/2012-11/information-competence-development-lithuanian>. ISSN 1549-3725.
 • KNIEŽAITĖ, Milda. Akimirkos tironija, kai "Google" nepadeda. Lietuvos žinios [interaktyvus], 2012, liepos 10 [žiūrėta 2012 m. rugpjūčio 8 d.]. Prieiga per internetą <http://www.lzinios.lt/Mokslas/Akimirkos-tironija-kai-Google-nepadeda>. ISSN 1822-1637. 
 • VAŠKEVIČIENĖ, Aušra. Projekto „eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“ viešinimo konferencija. LNB Informacijos centro naujienos [interaktyvus], 2012, nr. 5(91) [žiūrėta 2012 m. gegužės 30 d.]. Prieiga per internetą <http://blog.lnb.lt/icnaujienos/#2>. ISSN 1648-8571.
 • PETRAUSKIENĖ, Žibutė. Bibliometric researches – new service at Vilnius University Library. From Scienscominfo: Nordic-Baltic Forum for Scientific Communication [interaktyvus], 2012, vol. 8, no. 1 [žiūrėta 2012 m. balandžio 25 d.]. Prieiga per internetą <http://nile.lub.lu.se/ojs/index.php/sciecominfo/article/view/5427/4758>. ISSN 1652-3202. 

2011 metai

 • KARLIENĖ, Daiva. Bibliotekos – mokslui, studijoms, visuomenei. Iš Švietimo panorama [interaktyvus] 2011, Nr. 10(310), P. 8-9. [žiūrėta 2011 lapkričio 14 d.]. Prieiga per internetą < http://www.sac.smm.lt/images/file/panorama/10%20Sviet%20panorama(1).pdf

 • KRETAVIČIENĖ, MEILĖ. OPEN MINDS: Interwiev with Eleonora Dagienė, Chair of Council of The Lithuanian Association of Scholar Periodicals. From Scienscominfo: Nordic-Baltic Forum for Scientific Communication [interaktyvus], 2011, vol. 7, no. 4 [žiūrėta 2011 m. spalio 15 d.]. Prieiga per internetą <http://www.sciecom.org/ojs/index.php/sciecominfo/article/view/5333>. ISSN 1652-3202.
 • BANIONYTĖ, Emilija; VAŠKEVIČIENĖ, Aušra; TAUTKEVIČIENĖ, Gintarė. Interviews with Lithuanian Polticaians and Famous Researchers about Open Access. From Scienscominfo: Nordic-Baltic Forum for Scientific Communication [interaktyvus], 2011, vol. 7, no. 3 [žiūrėta 2011 m. lapkričio 10 d.]. Prieiga per internetą <http://www.sciecom.org/ojs/index.php/sciecominfo/article/view/5274/4646>. ISSN 1652-3202.
 • BANIONYTĖ, Emilija; VAŠKEVIČIENĖ, Aušra. Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija - 10 metų kartu. Iš Tarp knygų, 2011, rugsėjis, p. 1-7.  ISSN 0868-8826
 • TAUTKEVIČIENĖ, Gintarė; DUOBIIENĖ, Genė; BANIONYTĖ, Emilija; VAŠKEVIČIENĖ, Aušra. Demand for and Practice of Developing Information Competencies among Researchers. In Libraries for An Open Environment: strategies, technologies and partnerships: Proceedings, IATUL 32th Conference [interaktyvus] Warszaw, 29 May – 2 June [žiūrėta 2011 m. spalio 14 d.]. Prieiga per internetą  http://www.bg.pw.edu.pl/iatul2011/proceedings/ft/Tautkeviciene_G.pdf

2010 metai

 • TAUTKEVIČIENĖ, Gintarė, et al. Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais (duomenų bazėmis): mokomoji knyga [interaktyvus]. Vilnius, 2010. 463 p. [žiūrėta 2011 m. balandžio 14 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.lmba.lt/node/8178>. ISBN 978-609-95149-1-8.
 • TAUTKEVIČIENĖ, Gintarė. Tyrėjų informacinė kompetencija ir jos ugdymo strategijos. Social Sciences = Socialiniai mokslai. 2010, nr. 2(68), p. 94—102. ISSN 1392-0758.
 • Tautkevičienė, Gintarė; ir Duobinienė, Genė. Researchers’ competence in the use of scientific e-resources. Global Cooperation in Engineering Education: Innovative Technologies, Studies and Professional Development: conference proceedings, October 7—8, 2010, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania. 2010, p. 98—103.
 • VALAITYTĖ, Vida. Bibliotekoje - dar daugiau elektroninių duomenų bazių. Banga, 2010, vasario 6 d., Nr. 10, p. 5. ISSN 1392-4427.
 • TAUTKEVIČIENĖ, Gintarė; ir VAŠKEVIČIENĖ, Aušra. Susipažinkime: žiniatinklis 2.0. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2010, 175 p. ISBN 978-609-405-020-6.   
 • TAUTKEVIČIENĖ, Gintarė ir kt. Mokslininkų ir kitų tyrėjų naudojimosi elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais ugdymo poreikio apimties ir sudėties mokslinis tyrimas: mokslo studija [interaktyvus]. Vilnius, 2010. 211 p. [žiūrėta 2011 m. balandžio 14 d.]. Prieiga per internetą <http://www.lmba.lt/sites/default/files/tyrimas.pdf>. ISBN 978-609-95149-0-1.
 • NIAURAITĖ, Julija. Naujienos duomenų bazių ir elektroninių knygų vartotojams. Universitetas Vilnensis, 2010, vasaris, p. 13. ISSN 1822-1513.
 • URBIENĖ, Genė. Skaitytojams - užsienio elektroninės duomenų bazės. Auksinė varpa. 2010, vasario 20, p. 4. ISSN 1392-7701. 
 • BERDIKŠLIENĖ, Vanda. Ignalinos viešojoje bibliotekoje - užsienio duomenų bazės. Mūsų Ignalina, 2010, sausio 22, p. 6. ISSN 1822-1033. 

2009 metai

 • ŠTREIMIKIS, Antanas, et al. Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) integravimas tarptautinėje erdvėje. In Innovation and creativity in e-learning [Elektroninis išteklius]: international conference, 20th of November, 2009, Kaunas: conference proceedings. Kaunas: [s.n.], 2009, p. 1—8. ISBN 978-9955-25-736-3. 
 • TAUTKEVIČIENĖ, Gintarė, et al. Atviros prieigos talpyklų kūrimo tendencijos ir problematika. In Innovation and creativity in e-learning [Elektroninis išteklius]: international conference, 20th of November, 2009, Kaunas: conference proceedings. Kaunas: [s.n.], 2009, p. 1—7. ISBN 978-9955-25-736-3.
 • TAUTKEVIČIENĖ, Gintarė; KUCHMA, Iryna; ir CESEVIČIŪTĖ, Ieva. The role of open access in the scholarly communication process. In Changes in Social and Business Environment: proceedings of the 3rd international conference, November 4-5, 2009, Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Lithuania: selected papers. Kaunas: Technologija, 2009, p. 438—444. ISBN 1822-7090.
 • ZEMLICKAS, Gediminas. Lietuvos mokslinės bibliotekos: mokslo šventovės ar informacijos greitkeliai?. Mokslo Lietuva, 2009, spalio 1, nr. 17. p. 1, 3, 13. ISSN 1392-7191.
 • AMBRAMČIKIENĖ, Rimutė. Kokybės vadybos klausimai 30-ojoje IATUL konferencijoje. Tarp knygų, 2009, nr.10, p. 15—16. ISSN 0868-8826. 
 • BANIONYTĖ, Emilija; DLUGOBOSRKYTĖ-BUDRIENĖ, Dalia; ir VAŠKEVIČIENĖ, Aušra. Atveriant Lietuvai elektronines mokslo duomenų bazes. Tarp knygų, 2009, rugsėjis, p. 7—9. ISSN 0868-8826.  
 • VAŠKEVIČIENĖ, Aušra. Prenumeruojamos duomenų bazės nutolusiems vartotojams. LNB Informacijos centro naujienos [interaktyvus], 2009, nr. 6(62), p. 1 [žiūrėta 2011 m. balandžio 14 d.]. Prieiga per internetą <www.lnb.lt/stotisFiles/uploadedAttachments/2009-naujienos_6-6220095191752.pdf>. ISSN 1648-8571.
 • ABROMAITYTĖ, Aistė. Tarptautinė pasaulinio žiniatinklio konferencija Madride. Tarp knygų, 2009, nr. 6, p. 16—18. ISSN 0868-8826. 
 • KUPRIENĖ, Juratė; ir PETRAUSKIENĖ, Žibutė. Open access to scientific publications: the situation in Lithuania. Scienscominfo: Nordic-Baltic Forum for Scientific Communication [interaktyvus], 2009, vol. 5, no. 2  [žiūrėta 2011 m. balandžio 14 d.]. Prieiga per internetą <http://nile.lub.lu.se/ojs/index.php/sciecominfo/article/viewFile/1625/1315>. ISSN 1652-3202.
 • JURKIENĖ, Raimonda. Ar žinai, kokie informacijos lobiai slypi www.ku.lt/libr/databases/index.php?. Klaipėdos universitetas, 2009, balandis (nr. 4), p.13. ISSN 2029-5545.
 • Tautkevičienė, Gintarė, et al. Integration of the Lithuanian academic e-Library (eLABa) into the international open access infrastructure . Scienscominfo: Nordic-Baltic Forum for Scientific Communication [interaktyvus], 2009, Vol. 6, No. 3 [žiūrėta 2011 m. balandžio 14 d.]. Prieiga per internetą <http://www.sciecom.org/ojs/index.php/sciecominfo/article/viewFile/4318/3943>. ISSN 1652-3202.
 • KRETAVIČIENĖ, Meilė. Experiences of Lithuanian DOAJ-journal. Scienscominfo: Nordic-Baltic Forum for Scientific Communication [interaktyvus], 2009, vol. 5, no. 1 [žiūrėta 2011 m. balandžio 14 d.]. Prieiga per internetą <http://nile.lub.lu.se/ojs/index.php/sciecominfo/article/viewFile/1510/1245>. ISSN 1652-3202.

2008 metai

 • Žinių ir galimybių terpėje: [pokalbis su nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos centro elektroninės informacijos skyriaus vedėja Aušra Vaškevičiene]/ kalbėjosi Jūratė Bičkauskienė. Tarp knygų, 2008, nr. 12, p. 18—19.ISSN 0868-8826.
 • BANIONYTĖ, Emilija. Iš IFLA konferencijos sugrįžus: IFLA 74-oji generalinė konferencija. Tarp knygų, 2008, nr. 11, p. 11—15. ISSN 0868-8826.
 • BANIONYTĖ, Emilija. Access to online resources in social sciences in Lithuania . In World Library and information congress: 74th IFLA General Conference and council, 2008, August. Québec, 2008, p. 1—10.   
 • Medalis lietuvei. Respublika, 2008, rugpjūčio 21, p. 19. ISSN 1392-5873.
 • BANIONYTĖ, Emilija; ir MAZILIAUSKIENĖ, Odeta. Biblioteka studentų akimis. Šviesa, 2006, rugsėjo 22, p. 6—7.
 • DRIVER and eIFL.net sign memorandum of understanding. In Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie. Sonderheft, Jg. 55, h. 6 (2008), p. 356—357. ISSN 0044-2380.
 • VAŠKEVIČIENĖ, Aušra. Kaip surasti tai, ko taip ilgai ieškojote ir neradote?. Iš Interneto gidas, Vilnius: Viešosios politikos strategijų centras, [2008], P. 75—103. ISBN 978-9955-836-00-1.
 • KARLIENĖ, Danutė. Pasaulinė bibliotekininkų konferencija Kvebeke. Kultūros aktualijos, 2008, nr. 5, p. 13—14. ISSN 1392-5458.
 • KRETAVIČIENĖ, Meilė. The Meeting on Open Access in the European Union and Lithuania, 7th May 2008. Scienscominfo: Nordic-Baltic Forum for Scientific Communication [interaktyvus], 2008, vol. 4 no. 2 [žiūrėta 2011 m. balandžio 14 d.]. Prieiga per internetą <http://nile.lub.lu.se/ojs/index.php/sciecominfo/article/view/655>. ISSN 1652-3202.
 • KRETAVIČIENĖ, Meilė. Open Access in the Baltic Countires. Scienscominfo: Nordic-Baltic Forum for Scientific Communication [interaktyvus], 2008, Vol. 4 No. 2 [žiūrėta 2011 m. balandžio 14 d.]. Prieiga per internetą <http://www.sciecom.org/ojs/index.php/sciecominfo/article/viewFile/241/90>.ISSN 1652-3202.
 • VAŠKEVIČIENĖ, Aušra. Lietuvos vartotojų galimybės naudotis visatekstėmis duomenų bazėmis. Iš  INFOBALT 2008 [elektroninis išteklius]: dešimtoji tarptautinė konferencija „Informacinė visuomenė 2008“: e. verslo, inovacijų ir eksporto skatinimas, 2008 m. lapkričio 17–18 d.: bibliotekų elektroninės informacijos infrastruktūros kūrimas ir e. paslaugos mokslui, studijoms, visuomenei ir verslui: seminaro medžiaga. Vilnius: Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2008, p. [1—6]. ISBN 978-609-405-000-8.
 • BANIONYTĖ, Emilija. Autorių teisės ir bibliotekos skaitmeninėje erdvėje. Iš INFOBALT 2008 [elektroninis išteklius]: dešimtoji tarptautinė konferencija „Informacinė visuomenė 2008“: e. verslo, inovacijų ir eksporto skatinimas, 2008 m. lapkričio 17–18 d.: bibliotekų elektroninės informacijos infrastruktūros kūrimas ir e. paslaugos mokslui, studijoms, visuomenei ir verslui: seminaro medžiaga. Vilnius: Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2008, p. [1—6]. ISBN 978-609-405-000-8.
 • KRETAVIČIENĖ, Meilutė; ir TAUTKEVIČIENĖ, Gintarė. Mokslinės informacijos atvira prieiga: situacija, tendencijos, problemos. Iš INFOBALT 2008 [elektroninis išteklius]: dešimtoji tarptautinė konferencija Informacinė visuomenė 2008: e. verslo, inovacijų ir eksporto skatinimas, 2008 m. lapkričio 17-18 d.: bibliotekų elektroninės informacijos infrastruktūros kūrimas ir e. paslaugos mokslui, studijoms, visuomenei ir verslui: seminaro medžiaga. Vilnius: Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2008, p. [1—6].ISBN 978-609-405-000-8. 

2007 metai

 • BANIONYTĖ, Emilija. Open access to scholarly communication. In Information Technologies in Education in the 21st Century: international conference, Yerevan: Education and Culture TEMPUS, 2007, p. 130—139.
 • GUDAITIS, Vytautas; et al. Įspūdžiai iš 73-iosios IFLA generalinės konferencijos. Tarp knygų, 2007, nr. 10, p. 14—25. ISSN 0868-8826.
 • KUČIUKAS, Vilius; ir VALYTĖ, Neringa. Mokymosi literatūra tapo lengviau pasiekiama. Respublika. - 2007, liepos 26, p. 8. ISSN 1392-5873.  
 • GEDRIMIENĖ, Daiva. Elektroninės paslaugos. Skuodas, 2007, balandžio 24, p. 2. ISSN 1648-0325. 
 • GEDRIMIENĖ, Daiva. Viešoji biblioteka kviečia. Mūsų žodis,  2007, balandžio 24, p. 1. ISSN 1392-6209. 
 • BANIONYTĖ, Emilija. Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos 2006 metų veiklos apžvalga. LNB Informacijos centro naujienos [interaktyvus]. 2007, nr. 3(39), p. 9—12 [žiūrėta 2011 m. balandžio 14 d.]. Prieiga per internetą <http://www.lnb.lt/stotisFiles/uploadedAttachments/naujienos_3-39200721314940.pdf>. ISSN 1648-8571.
 • VAŠKEVIČIENĖ, Aušra. 2006 m. atlikto tyrimo apie Nacionalinėje bibliotekoje teikiamas elektronines paslaugas apžvalga. LNB Informacijos centro naujienos [interaktyvus], 2007, nr. 3(39), p. 6—9 [žiūrėta 2011 m. balandžio 14 d.]. Prieiga per internetą  <http://www.lnb.lt/stotisFiles/uploadedAttachments/naujienos_3-39200721314940.pdf>. ISSN 1648-8571. 
 • VAŠKEVIČIENĖ, Aušra; ir DIRŽAUSKIENĖ, Alvida. 2007 metais viešosiose bibliotekose licenzijuojamos duomenų bazės. LNB Informacijos centro naujienos [interaktyvus], 2007, nr. 2(38), p. 3—7 [žiūrėta 2011 m. balandžio 14 d.]. Prieiga per internetą  <http:// www.lnb.lt/stotisFiles/uploadedAttachments/naujienos_2-38200711593813.pdf>. ISSN 1648-8571. 
 • ALEKSANDRAVIČIENĖ, Irena. Duomenų bazė „ATLA Religion Database with ATLASerials“ jau prieinama ir Lietuvos vartotojams. Bernardinai.lt: interneto dienraštis. 2007 vasario 26.
 • NOREIKIENĖ, Gražina. Naujos galimybės ieškantiems informacijos. Galvė,2007, vasario 9, p. 7. ISSN 1648-8571.  
 • MIKUČIONYTĖ, Lina. SourceOECD, world Tourism Organisation, Library PressDisplay ir ABC Clio duomenų bazės. Informacija ir biblioteka, 2007, nr. 2, p. 10—11. ISSN 1392-6993. 
 • GRAUŽINYTĖ, Jovita. Duomenų bazių naujienos LTB. Informacija ir biblioteka, 2007, nr. 1, p. 8. ISSN 1392-6993. 

2006 metai

 • VAŠKEVIČIENĖ, Aušra. Bibliotekų partneris eIFL.net. Iš Tarp knygų, 2006, nr. 11, p. 7—8. ISSN 0868-8826. 
 • BANIONYTĖ, Emilija. Bibliotekų lobizmas, prioritetai ir informacijos prieigos teisinės problemos: IFLA 72-oji generalinė konferencija [Seulas]. Tarp knygų, 2006, nr. 11, p. 12—15. ISSN 0868-8826.  
 • Bibliotekoje. Pamarys, 2006, spalio 20, p. 1. ISSN 1648-6676. 
 • ВАШКЯВИЧЕНЕ, Аушра Консорциум научных библиотек Литвы: работа в команде. In Материалы конференции „Иссыккуль 2006: Библиотеки и демократизация общества. Библиотеки и информационная среда: развитие кооперации и социального партнерства“, Чолпоната, 2006, c. 32—34.
 • ВАШКЯВИЧЕНЕ, Аушра. Лицензирование баз данных: что выбрать и с чего начать. In Материалы конференции „Иссыккуль 2006: Библиотеки и демократизация общества. Библиотеки и информационная среда: развитие кооперации и социального партнерства“.Чолпоната, 2006, c. 31—32.
 • BANIONYTĖ, Emilija; ir VAŠKEVIČIENĖ, Aušra. Duomenų bazių, prenumeruojamų tarpininkaujant eIFL.net konsorciumui, naudojimo Lietuvos bibliotekose 2004 - 2005 metais analizė. Informacijos mokslai, 2006, t. 38, p. 71—89. ISSN 1392-0561. 
 • Nemokamas internetas Lietuvos bibliotekose: pokalbis "Tarp knygų" redakcijoje 2006 m. gegužės 2 d.: [pasisakymai]. Tarp knygų, 2006, nr. 6, p. 15—20. ISSN 0868-8826.
 • PURYTĖ, Sigita. Viso pasaulio moksliniai straipsniai prenumeruojami ir Lietuvoje. Respublika, 2006, birželio 22, p. 20. ISSN 1392-5873. 
 • Dėl tarptautinių duomenų bazių sąrašo papildymo: Lietuvos mokslo tarybos nutarimas, 2006, balandžio 24 d. Nr. VI-30, Vilnius [2005 m. "Valstybės žinių" Nr. 153 patvirtintų duomenų bazių sąrašo papildymas]. Valstybės žinios, 2006, gegužės 18, nr. 56, p. 143. ISSN 1392-4559. 
 • ŠEVCOVA, Jevgenija; ir VAŠKEVIČIENĖ, Aušra. Duomenų bazė "Integrum techno". Šiandien aktualu, 2006 m. II-asis pusmetis, nr. 2(35), p. 99—108. ISSN 1392-1428. 
 • VAŠKEVIČIENĖ, Aušra. Bibliotekos jūsų laukia – ateikite! Mokslo Lietuva, 2006, sausio 26, nr. 2(336), p. 14. ISSN 1392-7191.

2005 metai

 • Dėl tarptautinių duomenų bazių sąrašo: Lietuvos mokslo tarybos nutarimas: 2005 m. gruodžio 19 d. Nr. VI-24, Vilnius [Patvirtintas duomenų bazių, kuriose referuojamų leidinių moksliniai straipsniai gali būti pripažįstami tinkamais vertinant mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų kvalifikaciją, sąrašas.]. Valstybės žinios, 2005, gruodžio 31, nr. 153, p. 110. ISSN 1392-4559. 
 • Juridiniai ir teisiniai aspektai: Calimera projekto gairės / [iš anglų kalbos vertė E. Banionytė]. Iš Sėkmingos veiklos gairės. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka: Lietuvos bibliotekininkų draugija, 2005, p. 158—182.
 • VAŠKEVIČIENĖ, Aušra. Penktoji eIFL.net generalinė asamblėja Vilniuje.Tarp knygų, 2005, nr. 12, p. 31. ISSN 0868-8826. 
 • BANIONYTĖ, Emilija. Bibliotekų asociacijų, autorių teisių ir akademinių bibliotekų problemos: IFLA 71-oji generalinė konferencija [Oslas]. Tarp knygų, 2005, nr. 10, p. 22—23. ISSN 0868-8826.
 • E. bibliotekininkystės ateitis. Verslo žinios, 2005, spalio 28 d., priedas "Savaitgalis", p. 10. ISSN 1392-2807. 
 • BANIONYTĖ, Emilija; VAŠKEVIČIENĖ, Aušra. Usage of electronic information in Lithuanian libraries: a comparative study. In Research and innovation: Nordic-Baltic strategies for library development. Riga: National Library of Latvia, 2005, p. 76—83.
 • BANIONYTĖ, Emilija. Biblioteka - informacinių resursų centras. Respublika, 2005, birželio 9, p. 19. ISSN 1392-5873.
 • PETRAUSKIENĖ, Žibutė. Electronic information: training of users and dissemination of data about EI at Vilnius University Library. In Research and innovation: Nordic-Baltic strategies for library development. Riga: National Library of Latvia, 2005, p. 125—132 .
 • KUZMINSKIENĖ, Irena. 2005 metams biblioteka yra užsiprenumeravusi šias duomenų bazes. Šviesa: Vilniaus pedagoginio universiteto laikraštis, 2005, balandžio 29 (nr. 9), p. 5.
 • GRAUŽINYTĖ, Jovita. Global Market Information Database. Informacija ir biblioteka, 2005, nr. 4, p. 15. ISSN 1392-6993. 
 • BUŽERMANIENĖ, Lina.  Informacinis raštingumas bibliotekoje. Šiandien aktualu, 2005, nr. 2(33), p. 106—108. ISSN 1392-1428.
 • GRAUŽINYTĖ, Jovita.  Duomenų bazės ProQuest seminaras. Informacija ir biblioteka, 2005, nr. 2, p. 21—22. ISSN 1392-6993.
 • BUŽERMANIENĖ, Lina. Galimybė gauti informaciją - neišeinant iš namų. Sekundė, 2005, sausio 19, p. 3. ISSN 1392-3951.
 • Informacija viešosios bibliotekos lankytojams. Šilo karčiamos laikraštis, 2005, sausio 6, p. 4. ISSN 1648-648X. 

2004 metai

 • PETRAUSKIENĖ, Žibutė. Elektroninė informacija ir žinių apie ją sklaida: Vilniaus universiteto bibliotekos pavyzdys. Knygotyra : mokslo darbai, 2004, t. 43, p. 137—144. ISSN 0204-2061.
 • KAUNAITĖ, Džeinara. Duomenų bazių panauda Klaipėdos universitete. Klaipėdos universitetas, 2004, gruodis (nr. 9), p. 7. ISSN 2029-5545.
 • KUZMINSKIENĖ, Irena. Testuojamos duomenų bazės - informacija mokslininkams. Šviesa : Vilniaus pedagoginio universiteto laikraštis,  2004, lapkričio 19 (nr. 19), p. 4.  
 • BANIONYTĖ, Emilija; ir VAŠKEVIČIENĖ, Aušra. The Lithuanian Research Library Consortium under the Umbrella of the Electronic Information for Libraries Network (eIFL.net). In Proceedings of the 7th Congress of Baltic Librarians, September 30 – October 2, 2004, Jumurda, Madona Region, Latvia. Riga, 2004, p. 107—114
 • KUBILIENĖ, Daiva. Visatekstės duomenų bazės - patikimas informacinis produktas. Biuro administravimas, 2004, nr. 10, p. 3—10. ISSN 1648-8083. 
 • KUZMINSKIENĖ, Irena. Naudojimosi EBSCO Publishing duomenų baze statistika. Šviesa : Vilniaus pedagoginio universiteto laikraštis, 2004, rugsėjo 24 (nr. 15), p. 89.
 • KUZMINSKIENĖ, Irena. Kviečiame susipažinti su testuojamomis duomenų bazėmis. Šviesa : Vilniaus pedagoginio universiteto laikraštis, 2004, birželio 25 (nr. 13), p. 6.
 • PETRAUSKIENĖ, Žibutė. Informavimas apie elektroninius išteklius Vilniaus universiteto bibliotekoje. Tarp knygų, 2004, nr. 5, p. 14—16. ISSN 0868-8826.
 • VAŠKEVIČIENĖ, Aušra. EBSCO Publishing panauda Lietuvos bibliotekose. Tarp knygų, 2004, Nr. 9, p. 6—10
 • VAŠKEVIČIENĖ, Aušra. Duomenų bazių Cambridge Journals Online ir ProQuest Information and Learning prenumerata. Tarp knygų, 2004, nr. 2, p. 4—6. ISSN 0868-8826.
 • PETRAUSKIENĖ, Žibutė. Elektroninė informacija Vilniaus universiteto bibliotekoje. Informacija ir biblioteka, 2004, nr. 1, p. 8—15. ISSN 1392-6993. 
 • PETRAUSKIENĖ, Žibutė; ir KRIVIENĖ, Irena. Tradiciniai ir elektroniniai informacijos šaltiniai Vilniaus universiteto bibliotekoje: už ir prieš. Iš Vilniaus universiteto bibliotekos metraštis, 2004, p. 29—44. ISSN 1822-3699. 

2003 metai

 • PETRAUSKIENĖ, Žibutė. Tartu universiteto bibliotekai - 200. Tarp knygų, 2003, nr. 1, p. 37. ISSN 0868-8826.
 • VAŠKEVIČIENĖ, Aušra. Ketvirtoji eICOLC konferencija. Tarp knygų,  2003, nr. 1, p. 36. ISSN 0868-8826. 
 • KUBILIENĖ, Daiva. EBSCOhost panaudojimo patirtis Lietuvos technikos bibliotekoje 2002 metais. Informacija ir biblioteka,  2003, nr. 1, p. 13-15. ISSN 1392-6993.
 • KUBILIENĖ, Daiva. "Paieškos duomenų bazėse EBSCO Publishing ir Springer LINK vadovas" - sėkmingas švietėjiškos LMBA programos bibliotekininkams rezultatas : [recenzija]. Informacija ir biblioteka, 2003, nr. 2, p. 18-20. ISSN 1392-6993.
 • VAŠKEVIČIENĖ, Aušra. Projekto eIFL Direct metinė konferencija Sankt Peterburge. Tarp knygų, 2003, nr. 2, p. 43 —44. ISSN 0868-8826. 
 • NAVAGRUCKIENĖ, Gitana. [Panevėžio miesto savivaldybės] Viešojoje bibliotekoje - nauja duomenų bazė. Panevėžio balsas, 2003, kovo 31, p. 4. ISSN 1392-820.
 • KAUNAITĖ, Džeinara; et al. Paieškos duomenų bazėse EBSCO Publishing ir Springer LINK vadovas. Kaunas: „Smaltijos” leidykla, 2003, 96 p. ISBN 9955-551-14-3.
 • DOVYDAITYTĖ, Vanda;  ir ANDRIUŠKEVIČIENĖ, Alina. Management of the collection development at the Library of Kaunas University of Technology (KTU) since 1992. In National policy of the library collection development to promote education and culture in society, Riga, 2003, p. 65—66. ISBN 9984-538-62-1. 
 • ŽILIENĖ, Ilona. New information technologies on the collection development: the case of the national library of Lithuania. In National policy of the library collection development to promote education and culture in society, Riga, 2003, p. 111—114. ISBN 9984-538-62-1. 
 • LUKOŠEVIČIENĖ, Birutė. Tiriami bendruomenės informacijos poreikiai. Tarp knygų, 2003, nr. 2, p. 8—9. ISSN 0868-8826. 
 • BUŽERMANIENĖ, Lina. Bibliotekoje - naujos elektroninės paslaugos. Sekundė, 2003, balandžio 10, p. 4. ISSN 1392-3951. 
 • VAŠKEVIČIENĖ, Aušra. Ruoškime vietą e.knygoms. Tarp knygų, 2003, nr. 4, p. 2—5. ISSN 0868-8826. 
 • SABALIONYTĖ, Edita. Šimtas žodynų vienoje vietoje. Tarp knygų, nr. 5, p. 4— 5. ISSN 0868-8826. 
 • STRIOGIENĖ, Aurėlija. Duomenų bazių testavimas ir jo rezultatai. Gedimino universitetas, 2003, nr. 6, p. 19-20. ISSN 1392-5857. 
 • KAZLAITĖ, Kristina. Interneto skaitykla šiauliečiams. Tarp knygų, 2003, nr. 9, p. 9—10. ISSN 0868-8826. 
 • VAŠKEVIČIENĖ, Aušra. Elektroninė informacija šiuolaikinėje bibliotekoje. Tarp knygų, 2003, nr. 11, p. 13—14. ISSN 0868-8826.
 • BANIONYTĖ, Emilija. Iš pasaulinio bibliotekų ir informacijos kongreso sugrįžus. Tarp knygų, 2003, nr. 11, p. 6—8. ISSN 0868-8826. 
 • VAŠKEVIČIENĖ, Aušra. LNB informacijos centro naujienos - elektroniniu paštu. Tarp knygų, 2003, nr. 12, p. 17—18. ISSN 0868-8826.

2002 metai

 • BANIONYTĖ, Emilija; ir KRIŠČIŪNIENĖ, Nijolė. Mokyklų bibliotekininkų kompiuterinio raštingumo standartas: patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1782. Iš Informacinės technologijos mokykloje. Vilnius: Švietimo informacinių technologijų centras: AB "Puntukas", 2002, P. 251–255. ISBN 9986-794-23-4.
 • Prenumeruojamos duomenų bazės. Informacinis biuletenis: Lietuvos teisės universitetas, 2002. no 1 (17), p. 37. ISSN 1648-0961. 
 • BANIONYTĖ, Emilija; ir KUZMINSKIENĖ, Irena. Mokymosi resursų centras: galimybės ir interesai. Šviesa: Vilniaus pedagoginio universiteto laikraštis, 2002, kovo 8 (nr. 4), p. 2.
 • JANELIŪNAITĖ, Genovaitė. Technikos bibliotekų ir informacijos tarnybų darbuotojų seminaras. Informacija ir biblioteka, 2002, nr. 4, p. 14—15. ISSN 1392-6993.  
 • VAŠKEVIČIENĖ, Aušra. Project eIFL Direct in Lithuania. In Informace na dlani [elektroninis išteklius] = Informácie na dlani: inforum, ikaros, katalog, demo, partneři. Praha: Albertina i come, 2002. - 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM).
 • VAŠKEVIČIENĖ, Aušra. Biblioteka – tiltas į informacinę visuomenę. Naujoji komunikacija, 2002, nr. 6 (106), p. 44. ISSN 1392-3927.  
 • LUKOŠEVIČIENĖ, Birutė. Biblioteka – tiltas į informacinę visuomenę. Tauragiškių balsas, 2002, balsandžio 23, p. 4. ISSN 1392-5954. 
 • PETRAUSKIENĖ, Žibutė. Duomenų bazės Vilniaus universiteto bibliotekoje. Universitas Vilnensis, 2002, balandis, p. 5. ISBN 9955-634-00-6. 
 • SABALIONYTĖ, Edita. EBSCO Publishing duomenų bazės Lietuvos informacijos vartotojui. Tarp knygų, 2002, nr. 5, p. 9—10. ISSN 0868-8826.
 • BUŽERMANIENĖ, Lina. Vertinga informacija – nemokamai: [apie elektronines duomenų bazes]. Sekundė, 2002, rugsėjo 30, p. 2. ISSN 1392-3951. 
 • VAŠKEVIČIENĖ, Aušra. Konferencija Prahoje. Tarp knygų, 2002, Nr. 9, p. 40—41. ISSN 0868-8826. 
 • PETRAUSKIENĖ, Žibutė. Electronic Information at the Vilnius University Library: 10 years experience. In From Printed Book to Digital: proceedings. Tartu, 2002, p. 137—147.
 • VAŠKEVIČIENĖ, Aušra. Duomenų bazės EBSCO Publishing naudojimo Lietuvos bibliotekose analizė. Informacijos mokslai: mokslo darbai, 2002, t.22, p. 88—96. ISSN 1392-0561. 
 • BUŽERMANIENĖ, Lina. Bibliotekoje – naujos duomenų bazės. Sekundė, 2002 lapkričio 13, p. 7. ISSN 1392-3951.

2001 metai

 • VAŠKEVIČIENĖ, Aušra. Elektroniniai leidiniai Lietuvos skaitytojui. Dialogas, 2001, sausio 26, nr. 3 (457), p. 3. ISSN 1392-1916. 
 • LUKOŠEVIČIENĖ, Birutė. Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei. Tauragiškių balsas, 2001, balandžio 21, p. 2. ISSN 1392-5954. 
 • VAŠKEVIČIENĖ, Aušra. Interneto – į biblioteką. Naujoji komunikacija, 2001, nr. 8(87), p. 41—43. ISSN 1392-3927. 
 • VAŠKEVIČIENĖ, Aušra. Interneto skaityklos Lietuvos mokslinėse bibliotekose. Tarp knygų, 2001, Nr. 7—8, p. 1—5. ISSN 0868-8826. 
 • ŽILIENĖ, Ilona.  Information Services: the Case of the Lithuania National Library Information Centre Libraries in Knowledge based society. In Libraries in Knowledge-Based Society: Libraries in Knowledge-Based Society: Proceedings of the 3th Nordic – Baltic Library Meeting, October 25–26, 2001 Tallin, Estonia. Tallin, 2001 p. 143—146. ISBN 9985-9345-2-0.
 • BANIONYTĖ, Emilija; ir MACEVIČIŪTĖ, Elena. Usage of Electronic Documents in Lithuanian Libraries.  Libraries in Knowledge Based Society: Libraries in Knowledge-Based Society: Proceedings of the 3th Nordic – Baltic Library Meeting, October 25–26, 2001 Tallin, Estonia. Tallin, 2001 p. 244—249. ISBN 9985-9345-2-0.
 • VAŠKEVIČIENĖ, Aušra. Virtual Collection Development. Libraries in Knowledge – Based Society: Libraries in Knowledge-Based Society: Proceedings of the 3th Nordic – Baltic Library Meeting, October 25–26, 2001 Tallin, Estonia. Tallin, 2001 p. 232—237. ISBN 9985-9345-2-0.
 • VAŠKEVIČIENĖ, Aušra. Elektroninių išteklių prenumerata: projekto eiga ir perspektyvos. Tarp knygų, 2001, nr. 12, p. 10—13. ISSN 0868-8826.

2000 metai

 • ČEPULIENĖ, Zita. Tauragės viešojoje bibliotekoje. Tauragiškių balsas, 2000, gegužės 18, p. 2. ISSN 1392-5954. 
 • ARMALYTĖ, Aldona. Elektroniniai žurnalai ant darbo stalo: [interneto informacines sistemos duomenų bazė EBSCO Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje]. Verslo žinios, 2000, gegužės 1, p. 16. ISSN 1392-2807. 
 • LUKOŠEVIČIENĖ, Birutė. Naujos technologijos ir paslaugos. Tauragiškių balsas, 2000, birželio 8, p. 2. ISSN 1392-5954.
 • KAUNAITĖ, Džeinara. EBSCO duomenų bazė [Klaipėdos universiteto bibliotekoje]. Klaipėdos universitetas, 2000, gegužė (nr. 4), p. 11. ISSN 2029-5545. 
 • GUSTIENĖ, Teresė; KVIESELAITIENĖ, Irena; ir VAŠKEVIČIENĖ, Aušra. Access to Electronic Information: Librarian Attitude. In Proceedings of the 6th Congress of Baltic Librarians, October 5-6, 2000, Vilnius, Lithuania, Vilnius 2000, p.242—246.  
 • ŠARLAUSKIENĖ, Lina. Atnaujinta bibliotekos interneto svetainė. Žemyna, 2000, rugsėjis, nr. 25—26, p. 8. ISSN 1648-2913.

1999 metai

 • REMEIKIS, Algirdas; ir DUMAŠIUS, Jonas.  Neišnaudotos galimybės: Tauragiškiai neišnaudoja visų Tauragės viešosios bibliotekos paslaugų. Tauragės kurjeris, 1999, gruodžio 7, p. 5. ISSN 1648-4894.
 • LUKOŠEVIČIENĖ, Birutė. Tauragės viešosios bibliotekos informacinė veikla.  Tarp knygų, 1999, nr. 12, p. 7–9. ISSN 0868-8826.