Taryba

Asociacijos kolegialus valdymo organas yra Taryba. Asociacijos Taryba vadovauja Asociacijos veiklai tarp visuotinių susirinkimų. Tarybos nariai renkami dvejiems metams visuotiniame susirinkime atviru balsavimu. Dabartinė taryba: 2016-2017
Ankstesnės tarybos:
2014 - 2015
2012 - 2013
2010 - 2011
2008 - 2009
2006 - 2007
2004 - 2005
2001 - 2004