Uždaviniai

Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos uždaviniai:

  • Skatinti virtualių bibliotekų kūrimą, prenumeruoti elektronines duomenų bazes Asociacijos nariams ir kitoms bibliotekoms.
  • Skatinti virtualių bibliotekų kūrimą, pažangių technologijų ir inovacinių projektų bibliotekose rengimą ir diegimą.
  • Prenumeruoti elektronines duomenų bazes Asociacijos nariams ir kitoms bibliotekoms.
  • Koordinuoti užsienio periodinių leidinių komplektavimą tarp mokslinių bibliotekų.
  • Vystyti tarpbibliotekinius mainus (TBA) tarp Asociacijos narių.
  • Ginti skaitymo laisvę ir sudaryti galimybes vartotojams nevaržomai naudotis bibliotekose sukauptais informacijos ištekliais bei nuotolinio naudojimo duomenų bazėmis.
  • Skatinti bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimą.
  • Skatinti dalyvavimą Europos Sąjungos (ES) programose ir projektuose.
  • Bendradarbiauti su užsienio ir tarptautinėmis bibliotekų asociacijomis bei kitomis veiklos profilį atitinkančiomis organizacijomis.