Atvirosios prieigos iniciatyvos ir projektai

Atvirosios prieigos talpyklų kūrimas ir jų plėtra gali būti vykdoma konkrečių institucijų arba per nacionalinius ir tarptautinius projektus.
Atvirosios prieigos projektai, kuriuose dalyvauja Lietuvos atstovai:

DRIVER (angl. Digital Repository Infrastructure Vision for European Research) – projektas, finansuojamas pagal Europos Sąjungos struktūrinę programą 6BP. Projekto tikslas – sukurti Europos mokslinių tyrimų žinių infrastruktūrą, sujungiant Europos Sąjungos šalių atvirosios prieigos talpyklas ir užtikrinant mokslinių tyrimų matomumą pasaulyje. Kuriamą infrastruktūrą sudaro virtualus fiziškai paskirstytų Europos mokslo ir studijų institucijose kuriamų talpyklų tinklas. Portale prieinama prie daugiau kaip 3,5 mln. publikacijų, kurias pateikia 295 talpyklos iš 38 šalių. Šiame projekte dalyvauja Lietuvos elektroninė akademinė biblioteka eLABa.

PEER – Europos tyrimų publikavimas ir ekologija (angl. Publishing and the Ecology of European Research) – yra Europos Komisijos programos eContent Plus remiamas projektas, vykdytas 2008–2010 m. Projekte dalyvavo 11 leidėjų, leidžiančių apie 300 mokslo žurnalų. Projekto metu talpyklose kaupiami mokslo žurnalų straipsniai, kurie yra prieinam laisvai, taip pati tiriama, ar prieiga prie šių straipsnių daro įtaką jų skaitomumui ir citavimui kitų autorių darbuose. Talpyklose sukaupti straipsniai prieinami po santykinai trumpo draudimo (angl. period of embrago) periodo – nuo 1 iki 12 mėn.

OpenAIRE (angl. Open Access Infrastructure for Research in Europe) yra trejų metų projektas, finansuojamas 7-osios ES bendrosios programavimo programos, pradėtas vykdyti 2009 m. Jo tikslas – atvirosios prieigos plėtra Europoje. Dalyvauja 38 partneriai iš 27 Europos šalių, tarp jų Kauno technologijos universitetas. Šio projekto tikslas – sukurti atvirosios prieigos infrastuktūrą, kuri leistų mokslininkams skelbti savo mokslinių tyrimų rezultatus. 2011 m. pradėtas vykdyti šio projekto tęsinys OpenAIREplus (angl. 2nd Generation of Open Access Infrastructure for Research in Europe). Šio projekto tikslas – paskatinti prieigą prie mokslinių tyrimų duomenų bei susieti jas su atitinkamomis mokslo publikacijomis (angl. enhanced publications), pateikiant ryšius tarp publikacijų, tyrimus finansuojančių institucijų ir projektų informacijos, tyrimų duomenų ir kt. Projekte dalyvauja 41 partneris iš 31 Europos valstybės.