Publikacijos

2013 metai

 • TAUTKEVICIENE, Gintare; PETRIKAITE, Vilma, EIDUKEVICIUTE, Marija. Open Access from the Perspectives of Young Researchers. From Scienscominfo: Nordic-Baltic Forum for Scientific Communication [interaktyvus], 2013, vol. 9, no. 1 [žiūrėta 2013 m. lapkričio 10 d.]. Prieiga per internetą <http://www.sciecom.org/ojs/index.php/sciecominfo/article/view/6130/5257>. ISSN 1652-3202. 

2011 metai

 • BANIONYTĖ, Emilija; VAŠKEVIČIENĖ, Aušra; TAUTKEVIČIENĖ, Gintarė. Interviews with Lithuanian Polticians and Famous Researchers about Open Access. From Scienscominfo: Nordic-Baltic Forum for Scientific Communication [interaktyvus], 2011, vol. 7, no. 3 [žiūrėta 2011 m. lapkričio 10 d.]. Prieiga per internetą <http://www.sciecom.org/ojs/index.php/sciecominfo/article/view/5274/4646>. ISSN 1652-3202.

2010 metai

 • Tautkevičienė, Gintarė, et al. Integration of the Lithuanian academic e-Library (eLABa) into the international open access infrastructure . Scienscominfo: Nordic-Baltic Forum for Scientific Communication [interaktyvus], 2010, Vol. 6, No. 3 [žiūrėta 2011 m. balandžio 14 d.]. Prieiga per internetą <http://www.sciecom.org/ojs/index.php/sciecominfo/article/viewFile/4318/3943>. ISSN 1652-3202.

2009 metai

 • ŠTREIMIKIS, Antanas, et al. Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) integravimas tarptautinėje erdvėje. In Innovation and creativity in e-learning [Elektroninis išteklius]: international conference, 20th of November, 2009, Kaunas: conference proceedings. Kaunas: [s.n.], 2009, p. 1—8. ISBN 978-9955-25-736-3. 
 •  TAUTKEVIČIENĖ, Gintarė, et al. Atviros prieigos talpyklų kūrimo tendencijos ir problematika. In Innovation and creativity in e-learning [Elektroninis išteklius]: international conference, 20th of November, 2009, Kaunas: conference proceedings. Kaunas: [s.n.], 2009, p. 1—7. ISBN 978-9955-25-736-3.
 • TAUTKEVIČIENĖ, Gintarė; KUCHMA, Iryna; ir CESEVIČIŪTĖ, Ieva. The role of open access in the scholarly communication process. In Changes in Social and Business Environment: proceedings of the 3rd international conference, November 4-5, 2009, Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Lithuania: selected papers. Kaunas: Technologija, 2009, p. 438—444. ISBN 1822-7090.
 • KUPRIENĖ, Juratė; ir PETRAUSKIENĖ, Žibutė. Open access to scientific publications: the situation in Lithuania. Scienscominfo: Nordic-Baltic Forum for Scientific Communication [interaktyvus], 2009, vol. 5, no. 2  [žiūrėta 2011 m. balandžio 14 d.]. Prieiga per internetą <http://nile.lub.lu.se/ojs/index.php/sciecominfo/article/viewFile/1625/1315>. ISSN 1652-3202.
 • KRETAVIČIENĖ, Meilė. Experiences of Lithuanian DOAJ-journal. Scienscominfo: Nordic-Baltic Forum for Scientific Communication [interaktyvus], 2009, vol. 5, no. 1 [žiūrėta 2011 m. balandžio 14 d.]. Prieiga per internetą <http://nile.lub.lu.se/ojs/index.php/sciecominfo/article/viewFile/1510/1245>. ISSN 1652-3202. 

2008 metai

 • KRETAVIČIENĖ, Meilutė; ir TAUTKEVIČIENĖ, Gintarė. Mokslinės informacijos atvira prieiga: situacija, tendencijos, problemos. Iš INFOBALT 2008 [elektroninis išteklius]: dešimtoji tarptautinė konferencija Informacinė visuomenė 2008: e. verslo, inovacijų ir eksporto skatinimas, 2008 m. lapkričio 17-18 d.: bibliotekų elektroninės informacijos infrastruktūros kūrimas ir e. paslaugos mokslui, studijoms, visuomenei ir verslui: seminaro medžiaga. Vilnius: Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2008, p. [1—6].ISBN 978-609-405-000-8. 
 • KRETAVIČIENĖ, Meilė. The Meeting on Open Access in the European Union and Lithuania, 7th May 2008. Scienscominfo: Nordic-Baltic Forum for Scientific Communication [interaktyvus], 2008, vol. 4 no. 2 [žiūrėta 2011 m. balandžio 14 d.]. Prieiga per internetą <http://nile.lub.lu.se/ojs/index.php/sciecominfo/article/view/655>. ISSN 1652-3202.
 • KRETAVIČIENĖ, Meilė. Open Access in the Baltic Countires. Scienscominfo: Nordic-Baltic Forum for Scientific Communication [interaktyvus], 2008, Vol. 4 No. 2 [žiūrėta 2011 m. balandžio 14 d.]. Prieiga per internetą <http://www.sciecom.org/ojs/index.php/sciecominfo/article/viewFile/241/90>. ISSN 1652-3202.