Renginiai

 2013 spalio 21 - 24 d.d.

Pažymint 2013 metų Atvirosios prieigos savaitę Lietuvos mokslo ir studijų institucijose vyko šie renginiai:

  • spalio 21 d. Lietuvos edukologijos universiteto centrinių rūmų bibliotekos Bibliografijos-informacijos leidinių skaitykloje (CR, 105 kab.) organizuojama paskaita Atviroji prieiga ir mokslinė komunikacija. Pateiktys
  • spalio 22 d. Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje organizuojama paskaita-diskusija Akademinės leidybos kokybės pokyčiai atvirosios prieigos terpėje. Pateiktys
  • spalio 23 d. Lietuvos edukologijos universitete organizuojama paskaita-diskusija Atviroji prieiga ir mokslinė komunikacija administracijos darbuotojams.
  • spalio 23, 24 d. Mykolo Romerio universitete vyko diskusija apie atvirąją prieigą bei Creative Commons taikymo galimybes MRU leidyboje. Diskusijoje kviečiami dalyvauti Universiteto mokslininkai ir tyrėjai.
  • spalio 22 d. Kaune ir spalio 24 d. Vilniuje vyko projekto Lituanistika mokymai, kurių metu diskutuojama apie mokslinės komunikacijos pokyčius ir atvirąją prieigą
  • spalio 21 - 27 d.d. Vilniaus universiteto bibliotekoje vyko Atvirosios prieigos savaitės 2013 renginiai. Programa
  • lapkričio 5 d. ISM universitete organizuotas seminaras Legal and Sustainability Issues for Open Access Infrastructures. Renginio organizatoriai OpenAIRE projektas, KTU ir ISM universitetai.
  •  

2012 spalio 26 d.  

Spalio 26 d. organizuota viešoji diskusija Atvirosios prieigos plėtra Lietuvoje. Ši diskusija užbaigė trijų seminarų apie atvirąją prieigą ciklą Atviroji prieiga jaunųjų mokslininkų akimis. Diskusija vyko Atvirosios prieigos savaitės 2012 metu.

Į diskusiją buvo pakviesti mokslininkai ir kt. tyrėjai, mokslo politikai ir administratoriai, mokslinius tyrimus finansuojančių institucijų atstovai, leidėjai, bibliotekininkai ir kiti mokslinės komunikacijos proceso dalyviai. Diskusijos tikslas – skatinti atvirosios prieigos iniciatyvas, susijusias su mokslinių tyrimų rezultatų publikavimu atvirojoje prieigoje, suteikti pagreitį mokslinių tyrimų rezultatų įkėlimui į atvirąją prieigą, skatinti mokslinės komunikacijos procesus Lietuvoje.

Renginį organizavo: Kauno technologijos universitetas, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga, Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija, Lietuvos mokslo periodikos asociacija. Renginį rėmė tarptautinė EIFL (Electronic Information for Libraries) organizacija.

Reginio vieta: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas. Kvietimas ir programa.

Diskusijos dalyvių pasisakymai:

2012 spalio 18 d.

Kauno technologijos universitetas, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga, Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija ir Lietuvos mokslo periodikos asociacija organizavo seminarą Atvirasis mokslas: kodėl jis man svarbus? Seminarą vedė dr. Paweł Szczęsny, Biochemijos ir biofizikos institutas, Lenkijos mokslų akademija. Seminaro skaidrės. Tai trečiasis seminaras iš trijų seminarų ciklo, organizuotų vykdant EIFL (Electronic Information for Libraries) remiamą projektą Atviroji prieiga jaunųjų mokslininkų akimis. Seminaro tikslas – supažindinti doktorantus, jaunuosius mokslininkus ir kitus tyrėjus su atvirojo mokslo iniciatyvomis, išaugusiomis galimybėmis bendrauti ir bendradarbiauti, tapti pasaulinio mokslinio tinklo nariu, būti daugiau matomiems pasaulyje.

Seminaras vyko Kauno technologijos universitete, Senato salėje.
Nuotraukos

2012 spalio 9 d.

Kauno technologijos universiteto, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos, Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos ir Lietuvos mokslo periodikos asociacijos organizavo seminarą Intelektinė nuosavybė, kūrybinės licencijos ir atviroji prieiga? Tai buvo antrasis iš trijų seminarų ciklo, organizuojamų vykdant EIFL (angl. Electronic Information for Libraries) remiamą projektą Atviroji prieiga jaunųjų mokslininkų akimis. Seminaro tikslas – supažindinti doktorantus, jaunuosius mokslininkus ir kitus tyrėjus su intelektinės teisės klausimais, kūrybinės bendrijos veikla ir licencijų suteikiamomis galimybėmis, mokslininkų prieigos prie mokslininkų tyrimų problematika ir teisė gauti prieigą prie naujausių mokslo žinių.
Seminaras vyko VGTU Architektūros rūmuose, IV a. Vaizdo konferencijos studijoje. Žr. nuotraukas.
Kvietimas ir programa

Seminaro vaizdo įrašas.

Seminaro skaidrės:

2012 spalio 2 d.

Kauno technologijos universitetas, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga, Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija ir Lietuvos mokslo periodikos asociacija organizavo paskaitą-diskusiją Kodėl mokslininkams svarbi atviroji prieiga? Tai pirmasis seminaras iš trijų seminarų ciklo, organizuojamų vykdant EIFL (Electronic Information for Libraries) remiamą projektą Atviroji prieiga jaunųjų mokslininkų akimis. Paskaitos tikslas – supažindinti doktorantus, jaunuosius mokslininkus ir kitus tyrėjus su atvirosios prieigos iniciatyvomis, galimybe būti daugiau matomiems pasaulyje, Europos Komisijos, Europos mokslinių tyrimų tarybos ir kitų finansuojančių institucijų reikalavimais mokslo tyrimų publikacijų ir mokslo duomenų prieigai.
Seminaras vyko Kauno technologijos universitete. Nuotraukos
Kvietimas ir programa

Seminaro skaidrės:

2011 spalio 27 d.

Lietuvos mokslų akademijoje (Gedimino pr. 3. Vilnius) vyko konferencija Atverkime mokslo žinias pasauliui, skirta pažymėti tarptautinę atvirosios prieigos (angl. Open Access) savaitę. Renginio organizatoriai: Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija, Lietuvos mokslų akademija ir Lietuvos mokslo taryba.
Konferencija organizuota vykdant tarptautinės organizacijos EIFL remiamą projektą Skatinkime atvirąją prieigą Letuvoje. Konferencijos tikslas – spartinti Lietuvos mokslinės informacijos prieigos modernizavimą, supažindinti mokslo bendruomenę su pasaulyje ir Lietuvoje vykdomomis atvirosios prieigos iniciatyvomis, siekti teisinių, organizacinių ir finansinių sprendimų suderinimo. Plačiau apie renginį

2011 birželio 30 d.

EIFL Atvirosios prieigos programa gavo apdovanojimą 2011 SPARC Europe Award už išskirtinius pasiekimus skatinant mokslinę komunikaciją pastarųjų trejų metų laikotarpyje. EIFL vardu apdovanojimą atsiėmė LMBA pirmininkė Emilija Banionytė. Daugiau informacijos žr. EIFL tinklalapyje.

2010 spalio 21 d.

Lietuvos Respublikos Seimo III rūmų konferencijų salėje vyko tarptautinė konferencija "Lietuvos mokslo žurnalų sklaidos pasaulyje galimybės".
Seminaro pranešimai:


2009 lapkričio 20 d. 
 

Kauno technologijos universitete vyko Lietuvos virtualaus universiteto programos 2007-2012 m. finansuojama tarptautinė konferencija „Inovatyvumas ir kūrybiškumas e. mokymosi procese“. Atvirosios prieigos sekcijoje organizuota diskusiją apie mokslinės informacijos atvirosios prieigos situaciją, tendencijas ir problemas pasaulyje ir Lietuvoje.
 

2008 spalio 14 d.

Lietuvos mokslų akademijos mažojoje salėje vyko seminaras „Mokslinės informacijos kokybės užtikrinimas atvirosios prieigos šaltiniuose“. Seminarą organizavo Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokslų taryba, Studijų kokybės vertinimo centras ir Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija. Seminaro programa. Nuotraukos.
Pranešimų skaidrės:

2008 gegužės 7 d.

Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva, tarpininkaujant Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmuose vyko pasitarimas atvirosios prieigos reglamentavimo Europos Sąjungoje ir Lietuvoje klausimais. Pasitarimo programa. Pranešimų skaidrės: Atviroji prieiga ir mokslinės komunikacijos ateitis, Atvira prieiga Lietuvoje.
 

2005 birželio 16 d.

Vilniaus universiteto Senato salėje (Universiteto g. 3, Vilnius) vyko seminaras "Atvirosios prieigos iniciatyva - revoliucija mokslinės produkcijos leidyboje?". 
Skaityti pranešimai:

 

2005 m. vasario 21 - 22 d.

LMBA organizavo seminarą „Open Access Scholarly Communication Workshop”, kuris vyko Vilniuje, VU Nuotolinių studijų centre. Seminaras (tik vasario 21 d.) buvo retransliuojamas į VGTU vaizdo konferencijų studiją, KTU distancinio mokymo centrą, VDU ir KU  distancinių studijų centrus. Vasario 21 ir 22 dienomis seminaras buvo transliuojamas internetu. Seminaras skirtas mokslo politikos formuotojams, mokslininkams, bibliotekininkams ir programuotojams, dirbantiems su mokslinėmis duomenų bazėmis. Programa ir pranešimų skaidrės. Apie lektorius.