Autorių teisės

Autorių teisės ir bibliotekos

Bibliotekos demokratinėje visuomenėje yra svarbus visų visuomenės narių prieigos prie pačių įvairiausių jiems reikalingų žinių garantas. Žinios, jų sklaida ir prieiga prie žinių yra saugoma autorių teisių įstatymu, todėl autorių teisės yra labai svarbios bibliotekoms. Ypač bibliotekoms svarbu: bibliotekoms taikomos išimtys ir apribojimai, kūrinių saugojimo terminai, skaitmeninių teisių valdymas, aiškumas kam priklauso kūrinių autorių teisės, kūriniai našlaičiai (kūriniai, kurių autorių teisės nežinomos arba neįmanoma gauti apie jas informacijos). Bibliotekos ne tik kasdien dirba su autorių teisėmis saugomais kūriniais, jos privalo būti ir yra autorių teisių politikos formuotojos – tiek nacionaliniame, tiek tarptautiniame lygmenyje.

Bibliotekininkai siekia subalansuotų autorių teisių

Autorių teisių tikslas – skatinti autorių kūrybiškumą, vystyti mokslą ir menus. Tam, kad autorių teisių apsauga būtų efektyvi, turi būti pasiektas balansas tarp kūrėjų teisių apsaugos ir vartotojų teisių naudoti kūrinius mokymosi, mokymo bei tolesnės kūrybos tikslais. Balansui pasiekti naudojama kombinuota išimčių ir apribojimų, terminuotos apsaugos bei deramo atlyginimo autoriams sistema.

Viso pasaulio bibliotekininkai mano, kad autorių teisių balansas pastaruoju metu yra prarastas. Bibliotekininkai viešai reiškia susirūpinimą dėl globalios tendencijos ginti autorių ir komercinių kompanijų interesus, pažeidžiant vartotojų interesus. Nesubalansuoti autorių teisių įstatymai riboja prieigą prie informacijos ir žinių arba užkelia visuomenei neprieinamas kainas. Dalyvaudami įvairiose akcijose bei įtakodami įstatymų leidybą, bibliotekininkai aktyviai gina bibliotekų ir jų vartotojų interesus.

Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija dalyvauja EIFL programoje „Teisės žinoti propagavimas: autorių teisės ir bibliotekos“, kuri žinoma kaip EIFL-IP. Programos tikslas – ginti ir skatinti EIFL šalių bibliotekų ir jų vartotojų interesus susijusius su autorių teisėmis, propaguoti subalansuotus nacionalinius ir tarptatutinius įstatymus.

Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija, dalyvaudama EIFL-IP programos mokymuose, gauna neįkainojamos informacijos ir žinių autorių teisių srityje. Savo ruožtu LMBA teikia informaciją apie nacionalinius įstatymus ir bibliotekų veiklos praktiką tarptautinėms studijoms ir konsultacijoms. EIFL autorių teisių specialistų tinklas vienija LMBA su tarptautine bibliotekų bendruomene. Per eIFL LMBA yra atstovaujama tarptautinėse organizacijose, pvz., Pasaulio intelektualiosios nuosavybės organizacijoje (PINO) ir kt.

Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija siekia, kad autorių teisių įstatymai užtikrintų maksimalią prieigą prie mokslui, studijoms bei savišvietai reikalingų išteklių, tuo skatindama Lietuvos visuomenės kūrybos, švietimo ir mokslo klestėjimą.

Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos EIFL-IP koordinatorė yra Emilija Banionytė. Jei turite klausimų apie EIFL-IP programą arba susiduriate su autorių teisių problemomis bibliotekoje, nedvejodami kreipkitės emilija.banionyte [eta] leu.lt

Bibliotekininkai klausia apie autorių teises