MathSciNet (MathematicalReviews)

Duomenų bazės adresas internete: 

Apie bazę

Duomenų bazė jungianti matematinės literatūros apžvalgas, publikacijas, įskaitant bibliografinius duomenis iš senųjų suskaitmenintų straipsnių, kurie siekia XIX amžiaus pradžios. Duomenų bazė prenumeruojama nuo 2017 metų.

Temos

Matematika

Naudojimosi sąlygos

MathSciNet duomenų baze gali naudotis tik bazę prenumeruojančių bibliotekų skaitytojai.