Grove Art Online

Duomenų bazės adresas internete: 

Apie bazes

Grove Art Online: Oxford University Press (OUP) leidyklos rengiamas elektroninis vaizduojamojo, taikomojo meno bei architektūros žodynas. Žodynas apima keturis OUP spausdintus meno žodynus: The Dictionary of Art, The Encyclopedia of Aesthetics, The Concise Oxford Dictionary of Art Terms ir The Oxford Companion to Western Art. Žodyne pateikiama  straipsnių įvairiais meno klausimais nuo priešistorės iki šiuolaikinio modernaus meno, menininkų bei meno kritikų biografijų, glausto formato vaizdų žodyno straipsniuose, bibliografinių įrašų bei interneto nuorodų į pasaulio meno muziejų, galerijų, vaizdų archyvų svetainėse esančius vaizdus.
Duomenų bazės prenumeruojamos nuo 2007 metų.

Temos

Vaizduojamasis menas

Naudojimosi sąlygos

Duomenų bazėmis gali naudotis ją prenumeruojančių bibliotekų skaitytojai bibliotekose arba namie. Dėl slaptažodžio kreiptis į bazę prenumeruojančias bibliotekas.