Kviečiame teikti paraiškas

Kviečiame teikti paraiškas paramai gauti. Žr. dokumentą The British Library’s Endangered Archives Programme. Paraiškas reikia pateikti iki 2011 m. lapkričio 4.