LMBA visuotinis narių susirinkimas

Kovo 9 d. vyko LMBA visuotinis susirinkimas. Susirinkimo vieta: Klaipėda, LCC tarptautinis universitetas.  

Darbotvarkė:

  1. LMBA 2017 metų veiklos ataskaita.
  2. LMBA finansinė ataskaita už 2017 metus.
  3. LMBA pirmininko, tarybos ir revizijos komisijos narių rinkimai.
  4. Dėl LMBA nario mokesčio nustatymo.
  5. ES struktūrinių fondų projekto „eMoDB.LT3: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai – trečiasis etapas“ įgyvendinimas.
  6. ES struktūrinių fondų projekto „eMoDB.LT3: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai – trečiasis etapas“ automatizuotos licencijavimo ir administravimo informacinės sistemos kūrimo pristatymas.
  7. Naujos vartotojų identifikavimo iniciatyvos (RA21, IP registras ir kt.)
  8. Einamieji reikalai.